Svjatyj večur, Roždestvo Isusa Christa, Sviatok sv. Štefana

FSS Vorodaj Veľký Lipník
foto: Jancek Photography
     Štedrý deň, Kračun, Navečerie Roždestva, Svjatyj večur (u gréckokatolíkov a pravoslávnych), Viľija (z lat. vigilia – predvečer sviatku),  slávený 24. decembra, je slávnostným predvečerom hlavného sviatku Božieho Narodenia. Rímskokatolíci sa o polnoci zúčastňujú na polnočnej omši. Bohoslužby u evanjelikov sú podvečer, pred Štedrou večerou. U veriacich východného rítu sa skoro ráno slúžia carskije časy a popoludní veľká večiereň. Okolo desiatej je v cerkvách veľké povečerie s ústredných hymnom S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh! Vianočné sviatky majú korene v predkresťanských obradoch slávenia zimného slnovratu spojených s bohatými hostinami pred novým začiatkom (nový slnečný cyklus), reflektovaných aj v antických slávnostiach. V starovekom Ríme počas 7 dní od 17. decembra slávili saturnálie. Magické obrady mali za cieľ osláviť a pripomenúť bájny prvotný zlatý vek ľudstva. Pred novým začiatkom malo byť všetko čisté, vysporiadané a platilo tabu ženských prác (charakteristické pre významné sviatky zrejme ako relikt staršieho kultu ženského božstva, neskôr interpretované ako „zbierali by sa prsty“ ap.). Veľká pozornosť bola venovaná príprave obradových chlebov a koláčov: na ochranu proti ženským démonom bolo treba cesto vymiesiť ešte za tmy, na princípe imitatívnej mágie malo byť cesto pekné guľaté a nakysnuté, aby „neupadalo“ ani gazdovstvo, používalo sa nové náradie (mágia počiatku). Na Štedrý deň pečený obradový chlieb (kračun) býval okrúhly (symbol Slnka, jednoty, nekonečna a súdržnosti). Na severe Šariša býval zdobený krížom z cesta, cesnakom a vetvičkami (jedľa, šípky majúce tŕne na ochranu proti zlým silám). Podobne sa na iných miestach používala soľ, korenie a mak (ochranný prostriedok proti strigám). Niekde býval v strede med a zrnká obilnín. Chlieb dávali ako zástupnú obeť aj napr. žobrákom či špitalňikom. Piekli sa aj kysnuté koláče, štedráky, makovníky a orechovníky (symboly množstva, hojnosti). Posvätnú moc malo všetko, čo sa pripravilo na Štedrý deň. Gazdiná preto cesto z rúk obtrela o ovocné stromy, aby dobre rodili, hodila z neho sliepkam, aby niesli,  a recipročne sa poumývali vo vode, ktorou potreli chlieb (okrúhli, zdraví mali byť aj ľudia). Staršie figúrky zvierat z nekysnutého cesta zdobili okrúhle koláče a na princípe imitatívno-prosperitnej mágie mali zabezpečiť množenie dobytka. Obrady obsahujú aj prvky jarného novoročia. Gazda uhlíkmi z pece a posvätenými zelinami na ochranu okiadzal dom i hospodárske budovy, vykropil ich svätenou vodou, dvere natrel cesnakom, do stajne vložil kus železa a dobytku dával šípky, liesku, petržlen, zapečený v chlebe, med, jablko, bobaľku ako ochranu proti aktivizujúcim sa negatívnym silám v tomto posvätnom čase, a na zabezpečenie zdravia a prosperity. Štedrý deň bol pôstnym dňom a jesť sa začínalo až po východe hviezdy. Večeru začínal gazda modlitbou. Konzumovali sa regionálne špecifické obradové jedlá s prosperitnou a ochrannou funkciou: med, cesnak, jablko, juška, hrach, fazuľa, makové bobaľky, mačanku (archaické jedlá ako napr. obilninové kaše sa zachovali práve počas najvýznamnejších obradov). Dávali z nich aj zvieratám a ponechali do siatin. Hojnosť jedál zo všetkých plodín (najmä v počte 7, 9 chodov) mala zabezpečiť ich hojnosť a prosperitu pestovania aj v budúcom roku. Napr. v Jakubanoch „na Viľiju jili bobaľky, horoch, kapustu, gruli zo slivkovou vodom, pirohy z lekvariom“. V Jarabine sa 7 – 9 chodová večera začínala spoločnou modlitbou, pripilo sa na zdravie celej rodiny a každý zjedol kúsok cesnaku pre zdravie. Jedli sa pirohy, slivčanka, huby, horoch, pečené bobaľky osipane makom a kapusta. Z jedál sa odobralo po 3razy aj pre dobytok, aby mal vždy hojnosť. Misa s jedlom sa kládla na stôl posypaný zrnom pre prosperitu úrody. Pod stôl sa kládla soloma, sokyra a jarmo. Pred polnočnou každý očakával prvý úder zvona, z prieruby na potoku sa nabrala čistá voda do ktorej sa dali mince a každý z rodiny sa v nej umyl, aby bol tvrdý ko kov mincí. V tradičnom prostredí býval stôl diagonálne s pecou umiestnený v rohu, pod obrazmi svätcov či ikonami. Bol objektom úcty, podobne ako pec, ako symbol rodu, jednoty, dostatku, prosperity. V najposvätnejší čas všetko, čo bolo okolo/pod/na stole malo rituálny význam a nadobúdalo pozitívne účinky. Na Vianoce ho najprv okúrili alebo pokropili vodou do kruhu. Na stole bol po celý čas chlieb (alebo chleby, koláče na rohoch), na bielom obruse, z ktorého sa na jar sialo (mal zabezpečiť dobrú úrodu a jej bezpečie). Pod obrus alebo na stôl sa dalo z každej pestovanej plodiny, niekde aj šípky, mak (ochranné rastliny), peniaze či šupiny rýb. Pevné zdravie, silu, ale aj súdržnosť mali symbolicky zabezpečiť železné predmety (reťaz previazaná okolo nôh stola, na ktorú všetci položili nohy). Poľnohospodárske náradie na slame pod stolom bolo výsledkom synkretických predstáv o ochrane a zabezpečení dobrej úrody vďaka polohe pod posvätným stolom v posvätný čas. Agrárno-prosperitnú funkciu malo používanie zrna (u Rusínov v hrnčeku s horiacou sviečkou na stole) a slamy pod stolom či na stole. Na Vianoce sa kúsky čečiny s prosperitným zámerom a na ochranu proti bleskom pripevňovali na veraje dverí domov, maštalí a stodôl. Ihličie z tohto posvätného času sa odkladalo na liečenie, do siatin, halúzky sa hádzali na nerodiace stromy. Do studne sa dávala štipka soli, orech, jablko, chlieb, oblátka, cesnak, aby bolo dosť čistej, zdravie vody a obeťou bola i minca z tržby cestou z jarmoku. Platila mágia prvého dňa a tak sa nemalo hádať, biť, no ani vstúpiť na zem naboso z dôvodu jej akcentovanej posvätnosti v sakrálnom čase. Vinšovať chodili mladí chlapci. V Hajtovke chodili jasličkare, chlopci a za nima s kozu starší chlapci. Koza skákala, a ďalší chlapci niesli vrecia, do ktorých im ľudia z plechov zosypávali ovos („pre kozu“). Vinšovali takto: „Vinčuju, vinčuju, že za pecu kolače čuju a z peca na drabinu, na pijd na slaninu.“ V Hraničnom sa na vianočnú viľiju chodilo s turoňom, maskou hlavy capa na palici, so sklápacou sánkou, rohmi s kožou ježa, zvoncami, s ježou kožou na pysku, ktorým bodal dievky. S turoňom chodili aj parobci v maskách cigána, žida, čerta a gazdu, ktorý videol turoňa. Cestou robili hluk, spievali, niesli palice a pri obchôdzke sa v domoch pýtali, či im domáci dovolia „s kozu poskakač“. Koza v izbe vystrájala, potom akoby zdochla, gazda plakal a kriesil ju vyžiadanou pálenkou. Poskákala po všetkých i po posteliach a žiadala za to peniaze, ktorými ju domáci obdarúvali. Ide o archaický pldonostno-prosperitný zvyk. V Jakubanoch pred večerou gazda šiel dať po tri razy statku do jaslí z jedál, ktoré boli pripravené. 

     V Jakubanoch o polnoci pri zvonení utekal každý s vedrom k potoku, a pri návrate do domu pozdravil: „Chrystos raždajet sja!“ Býval to chlapec a od gazdu (otca) dostal do ruky korunu. Ráno sa z tej vody vlievalo do lavóra, gazda doň hodil peniaze a každý sa v tej vode umyl. V každom dome sa dávala na podlahu slama, reťazou sa obviazali nohy stola, a za stôl sa dávali aj posvätené byliny. Slama sa potom upratovala na druhý sviatok a gazdiná pri zametaní povedala: „Uši (vši), blchy, bloštici – šitka bida von!“  

FSS Vorodaj Veľký Lipník
foto: Jancek Photography

Najmä u Rusínov boli v tento večer charakteristické archaické obyčaje zabezpečujúce chov hydiny (gazdiná s deťmi okolo stola imitujú početný kŕdeľ hydiny a pod.). Na východe Slovenska do polovice 20. stor. pretrvával archaický obrad imitatívno-prosperitnej mágie, popísaný u západných Slovanov v 12. stor., kedy sa orant skrýval za veľký medový koláč s obradnou rečou. V našom prostredí sa gazda pýtal detí, či ho vidia za hŕbou chlebov. Deti odpovedajú záporne a on vyslovuje želanie, aby to tak bolo aj o rok. Bol to aj deň mnohých veštieb – posvätný, zvláštny, nie profánny čas podľa tradičných predstáv aktivizuje vplyv nadprirodzených síl, a z bežných úkazov robí znamenia. Podobne ako na nový rok sa nemalo nič vyliať, rozbiť (dialo by sa tak celý rok), gazdiná nemala vstávať od večere (aby jej kvočky sedeli). Štedrý deň podľa tradičných predstáv predznamenával všetky deje v budúcom roku a podľa počasia, zdaru napr. prípravy jedál, správania ohňa, zvierat sa veštilo zdravie, osud (vydaj), prosperita ľudí i hospodárstva v budúcom roku (napr. počet kureniec podľa hviezd, veštenie z jablka, polienok, škrupín orechov a pod.). Počas 12 dní od Lucie do Štedrého dňa sa aj veštilo počasie v jednotlivých mesiacoch nasledujúceho roka. Úkony ľúbostnej mágie  predstavovali veštby ženícha (napr. podľa mena prvého muža čo cestou na utiereň dievča stretlo, pomocou orechov, snov...). Na budúcnosť vplývali aj mŕtvi predkovia prichádzajúci podobne ako anjeli cez otvorené nebo. Mnohé úkony boli určené pre nich: v čase sviatkov sa nezametalo, do kútov sa hádzali orechy, na povalu vynášali jedlo, v rusínskych obciach sa z okna vysievalo obilie, boli pozývaní na večeru a mali tanier na stole. Dôležitý význam v štedrovečernej obradnosti mala slama – symbol obilia, úrody poľa, súvisiaca aj s kultom predkov, neskôr interpretovaná ako pamiatka na betlehemský chliev. Stlala sa po izbe, a zo slamy bol vytvorený aj „stromček“ (kvočka, pavuk, diduch) z najkrajších klasov alebo z posledného snopu, zavesený nad stôl pred Štedrým dňom. Vianočný stromček sa rozšíril až na prelome 19./20.stor. z mestského, pôvodne nemeckého protestantského prostredia a na Spiši a Šariši sa rozšíril najmä po 2. sv. vojne. Býval zdobený jabĺčkami, orechmi, cukrom, farebným papierom a zavesený dolu vrcholcom v posvätnom kúte nad stolom. Významnú úlohu zohrávala voda (umývanie, kropenie, svätenie) a zakladal sa „nový oheň“. Symbolika svetla po zimnom slnovrate splynula s kresťanským obrazom Krista – Svetla sveta.

     Narodenie Ježiša Krista sa spočiatku v celej cirkvi slávilo ako súčasť sviatku Bohozjavenia (6. január), od 4. stor. sa začalo sláviť samostatne, 25. decembra. Na Sviatok Božieho Narodenia (u rímskokatolíkov), Roždestva Isusa Christa (u gréckokatolíkov), 1. slávnosť vianočnú - pamiatku narodenia Pána Ježiša Krista (u evanjelikov), platilo najprísnejšie dodržiavanie sviatočného času a obmedzenie prác. U veriacich východného obradu sa používal pozdrav Christós raždajetsja! a opoveď Slavite (lok. aj Slavime) Jeho! Rodina trávila čas najmä spolu v úzkom kruhu, požívalo sa jedlo z predošlého dňa vrátane mäsa a viazali sa k nemu zvyky analogické s novoročnými (symbol nového začiatku). Gazda šiel ráno na potok nabrať čerstvú vodu, vložil do nej oblátku, peniaz či jablko a chvojinou pokropil ľudí i miestnosť,  vinšujúc zdravie a prosperitu rodine i hospodárstvu. Ľudia sa v nej umyli a vyliali ju pod ovocné stromy, napiť dali aj dobytku, ovciam. V domácnostiach sa zakladal nový oheň ako v iné veľké sviatky. V obradnosti tohto dňa nachádzame aj prvky jarného novoročia spojené so zabezpečením hospodárskej prosperity. Mladí chlapci chodili koledovať, vinšovať a do domu nemala prvá prísť žena. V Šarišskom Jastrabí gazda nosil z každého jedla zo stola dobytku i hydine, ale koňom nie, lebo mali mať diabolský pôvod (zrejme analógia s kopytom). Archaická predstava agrárnej mágie je podkladom predstavy, že pri požičaní povriesla  (z obilnej slamy) by v budúcom roku búrka a krupobitie zničili úrodu. V Tichom Potoku chodili večer mládenci po domoch so spevom: „Na to Bože narodziňa vesely ľude sme, chválu Bohu oddavajme, vesele ľude sme... Matky plačut, ditky kvíľat, serca umirajut, oj, Irode – ukrutníku, što, što za pričina. Nezakryvaj medži ditkami lem tvojoho syna chtiv trafity na Isusa, na Isusa, na syna Božeho, ale toho nevykoreníš, nebo i zemľa jeho, ležat Boží barankove jak v poľu snopkove.“ Vinšovali takto: „A ja vam vinčujem na to Krista Pana narodžiňa, žeby ša nam Pan Bih pomuh dočekaty druhoho Božoho narodžiňa. Hojnijše, spokojnijše, zdravše roky prežity jak toti byli, što zme jich prežili. Od panov lasku, od ľudy prijaz to vam vinčujem i žiču.“ Iný variant: „Vinčujem vam šicko dobre, što od Boha požadate, sčisťa, zdravia, hojne Božske požehnaňa, žeby ste mali teľo jahniček, jak v lese jedliček.“ V Jakubanoch boli známe tieto vinše: „Vinčuju vam na ščešča, na zdravja, na to Bože narodžiňa, žeby ša vam dav Pan Boh dočekati do druhoho Božoho narodžiňa. Vo ščešču, vo zdravju, hojnijšy, pokojnijšy, zdravšy, vešiľšy, urodžanijšych, od Pana Boha lasky i od dobrych ľudi prijasť, Pochvalenyj Kristus Pan.“, „Ja som maly vinčovačik, chcem paľenky i kolačik, paľenečku na gurečku a kolačik na oblačik, korunu mi dajce, zbohom ostavajce a dobre še majce.“, „Jagže zavitavšy velikoho prazdnyka Isusa Christa, kotryj začav všytky dary krestijaňsky veseliti, že anheli na nebesi špivajut: Slava vo Vyšňich Bohu i mir vsim na zemľi. Prišľi ku nemu tri carji zemsky i poklon mu vozdajut. Taže vin jich račiv svojov ručkov poblahosloviti, vladyčeskom, čudočeskom, v nebi vičnym. Amiň.“  Vo Veľkom Lipníku sa k tomuto dňu vinšovalo: „A ja vam gazdo želaju, što by ste maľi teľo byčkyv jak v ľisi bučkiv a teľo teľičok jag v ľiši jedľičok. A ja vam, ženo, želaju, što by ste do roka kolysali proroka. A ja vam parobci želaju, (...), kožuch, gači, borodu i ženu stale molodu.“ V Jarabine skoro zrána prišli chlapci vinšovať, často v skupinách: „A ja takyj otročok, jak na poľu kvitočok. Povju Vam novinu, o paninci Marií synu. Že anheli na nebesách špivajut, zemli pokoj podavajút. Dajže, bože, že by i my ša takoho pokojú dočekali a s Christom nebesným ša na nebji radovali až na vyky vjikov amin.“ Spievali sa známe koľadky, napr. „Narodiv ša Isus Christos...“, „Povičte nám pastuškove“ a pod. V Legnave na Roždestvo keď prišiel niekto do cudzieho domu, musel prísť s kúskom chleba a povedať: „Sláva Ježišu Christu, tu máte, jite z našoho chleba.“ Obyčaj je ochranná, aby sa vo svätom čase negatívne cudzie sily nezmocnili prosperity domu. Zavčas ráno gazda prehnal po izbe ovce, nik nesmel pozerať cez okno, lebo by ho po celý rok hajtoli (strážnici) objavili, keby pásol dobytok na cudzom. Ani hydina sa nepúšťala von, aby ich nik nevidel (mohol by im vraj uškodiť), nezametalo sa.

     Sviatok sv. Štefana, prvomučeníka a arcidiakona, sa v rímskokatolíckej cirkvi slávi 26. decembra, Vo východnom obrade je sviatkom zvaným Sobor Presvjatoj Bohorodicy. Súčasťou evanjelických Služieb Božích na 2. slávnosť vianočnú je Večera Pánova. V tradičnom prostredí bol dňom koledovania, návštev i prvej zábavy po advente. Dôležitú súčasť kalendárnych obyčají tvorili obchôdzky – návštevy skupín (v zimnom období najmä mladých chlapcov, na jar mladých dievok), ktorí šli z domu do domu a vykonávali rôzne úkony, hry spojené s piesňami, vinšami, gestami. Bývali špecificky oblečení (masky, sviatočný odev, symbolické znaky) a mali rekvizity (betlehem, zelená ratolesť…). Ich funkcia (ochrany, zabezpečenia prosperity, plodnosti, zdravia) závisí od sviatočného termínu konania. Želania a vinše mali pozitívne ovplyvniť priebeh vecí. Vinšovanie, veršované pozitívne prianie zdravia a prosperity, niekedy viazané k hrám ľudového divadla, bolo založené na princípe mágie slova s prosperitnou, neskôr i zábavnou funkciou. Vinšovníci bývali obdarúvaní. V Legnave skoro ráno gazdiná v modrotlačovej sukni batkaňici vyniesla smeti pod breh a cez okno dnu sa pýtala domácich: „Doma ste? Ta kazali von ity do richtarja.“ „Komu?“ „Ta šitkej zlej hadiňi z domu.“ (Ide o predpokladaný ochranný obrad založený na viere v mágiu slova).  V niektorých lokalitách  mládenci chodili brodiť zavčas rána kone a obsýpali ich ovsom (úkony očistnej a prosperitnej mágie). Voda, symbol očisty a plodnosti (dážď oplodňujúci zem), bola objektom úcty u starých Slovanov, ktorí prinášali obete riekam a jazerám a uctievali pramene. Za zdravú bola považovaná voda tečúca, zdravie mala prinášať aj rosa a dažďová voda. Negatívne bola vnímaná voda stojatá.V tento deň sa upratovalo po Štedrom večeri, omrvinky a plodiny sa odkladali na siatie, liečenie, povrieslami zo slamy obviazali ovocné stromy, aby vďaka kontaktu so slamou z posvätného večera dobre rodili. Zo slamy hodili i hydine a dali ju do kútov poľa na ochranu proti živlom. V niektorých lokalitách sa robil rituálny hluk (rozbíjanie hlineného riadu), šibanie zelenými prútmi či oblievanie. Z darov za štefanské obchôdzky sa večer usporadúvala tanečná zábava, na ktorej sa v iniciačnom obrade prijímalo do mládeneckej skupiny (dzvihaňe za paropka) a volil sa mládenecký richtár. Sviatok svätého prvomučeníka Štefana sa podľa východného rítu svätí na tretí deň, 27. decembra. V Šarišskom Jastrabí bolo zvykom, že susedia prichádzali s krajcom chleba, z ktorého si domáci odhrýzali – aby bolo chleba vždy dosť.

 

autorka článku: Mgr. Katarína Babčáková, PhD.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
© Rusynfolk 2021
crossmenu-circle