O nás

          V dnešnej dobe čelíme rôznym dezinformáciám o Rusínoch a dezinterpretáciám tradičnej kultúry Rusínov. Ppod vplyvom globalizácie vieme o svojom národe veľmi málo a podliehame stereotypom, ktoré vo veľkej miere nie sú pravdivé. Zámerom tejto platformy je pravdivo, odborne a zároveň pútavo informovať verejnosť o prejavoch tradičnej kultúry Rusínov prostredníctvom tvorby trojjazyčných článkov (slovenský, rusínsky, anglicky). Cieľom projektu je osveta rusínskeho ale i nerusínskeho obyvateľstva v témach tradičnej kultúry, pozitívne pôsobenie na národnú hrdosť Rusínov, zabránenie šíreniu dezinformácií, vytvorenie solídnej platformy za pomoci odborníkov, s ktorou budú môcť pracovať i študenti. Taktiež je našim cieľom osloviť Rusínov, ktorí sa narodili v zahraničí a dať im možnosť lepšie spoznať svoju etnickú identitu.

Blog

V minulosti bol Svätý a veľký štvrtok (známy ako Zelený štvrtok) i dňom, kedy prestali zvoniť zvony na kostoloch na znak očakávania udalostí Veľkého piatka. Namiesto zvuku zvonov sa ozýval špecifický zvuk rapkáčov, ktorý mal zároveň svojim hlukom ochrániť ľudí i hospodárstva v nadchádzajúcom dôležitom sviatočnom období. Sviatky totiž v sebe niesli zvláštne formy tremendum et fascinans – posvätnej bázne i úcty.
Čítať viac
Rusíni svätili na Veľkú noc živé (surové) vajíčka pisanky a varené nezdobené farbanky. Tie sa na Veľkú noc konzumovali a ich škrupinky používali na magické úkony. Živé si nechávali na ochranu a ozdobu v prednej chyži. Dnes sa miesto farbanok dávajú na spodok do košíka varené vajíčka bez škrupinky a na vrch zdobené kraslice pisanky (krašanky), ako symbol vzkriesenia, obnovenia , nepretržitosti života, plodnosti života v prírode.
Čítať viac

Blog

Veľký pôst, najdôležitejšie obdobie pred veľkonočnými sviatkami sa u veriacich východného rítu nazýva Svätá Štyridsiatnica. Zatiaľ čo u rímskokatolíkov sa Veľký pôst začína Popolcovou stredou...
Čítať viac

Blog

Obdobie fašiangov predstavuje v tradičnom kalendári druhú časť zimy. Tradície viazané k tomuto obdobiu tvoria akýsi prechod od zimného obyčajového cyklu k jarnému.
U rímskokatolíkov začínajú fašiangy po Troch kráľoch...
Čítať viac
Súčasné predvianočné obdobie prežívame v značnej miere odlišne od našich relatívne nedávnych predkov. Veď ešte naše staré mamy a otcovia v tomto období spomalili tempo života, naopak my ho neustále zvyšujeme.
Čítať viac
© Rusynfolk 2022
crossmenu-circle